Υποβάλετε αίτημα εγγραφής στην ΕΕΒ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣΕίστε βέβαιος/η ότι ΔΕΝ είστε ήδη μέλος της Ε.Ε.Β. Αναζητήστε με τον κωδικό βεβαίωσης μισθοδοσίας σας (δείτε εδώ) εάν ανήκετε ή όχι στο μητρώο της Ε.Ε.Β.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Καταχωρίστε τα ζητούμενα στοιχεία με ακρίβεια κατά προτίμηση από τις βεβαιώσεις μισθοδοσίας σας (https://www.venizeleio.gr/hlektronikes-ypiresies/veveosis-misthodosias/)

- Αριθμός μητρώου μισθοδοσίας είναι ο Κωδικός της Βεβαίωσης Μισθοδοσίας (δείτε εδώ)

- Για οποιοδήποτε πρόβλημα επικοινωνήστε με την Ε.Ε.Β email: eevenizeleiou@gmail.com / Τηλ: 2810368491

ΑΠΟ:

Αρ. Μητρώου:    
Όνομα:    
Επίθετο:    
Όνομα Πατρός:    
Κινητό:    
Email:    

ΠΡΟΣ: «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

  • Επιθυμώ να γίνω μέλος της Ένωσης Εργαζομένων Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου
  • Έλαβα γνώση και αποδέχομαι το καταστατικό, τις αρχές και τους σκοπούς της Ε.Ε.Β
  • Έλαβα γνώση και αποδέχομαι την Δήλωση απορρήτου / Παροχή συγκατάθεσης μέλους της Ε.Ε.Β


Δήλωση απορρήτου / Παροχή συγκατάθεσης μέλους της Ε.Ε.Β


Η «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» (E.E.B) με έδρα το Γ.Ν. Ηρακλείου Βενιζέλειο, Λεωφόρο Κνωσού 44, 71409, email: eevenizeleiou@gmail.com, τηλ / fax 2810368491, website: http://venizeleio.eu/ ενημερώνει ότι, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 και Νόμο 4624/2019 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, χρειάζεται τη ρητή συγκατάθεσή σας για να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας και να πράξει τα δέοντα αναφορικά με τον σκοπό της επικοινωνίας αυτής.

Με την εγγραφή σας ως μέλος της Ε.Ε.Β συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα κάτωθι προσωπικά δεδομένα

Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, κινητό τηλέφωνο, email και γενικώς δεδομένα που εσείς οι ίδιοι καταχωρείτε, για την επίτευξη του σκοπού της επικοινωνίας μας.

Τα προσωπικά δεδομένα τα επεξεργαζόμαστε

Για την εγγραφή και παραμονή σας στο μητρώο της Ε.Ε.Β, για να γίνετε συνδρομητής στην υπηρεσία “EEB members” και τέλος για να συμμετέχετε στην ενημέρωση που δύναται να παρέχετε μέσω και της ηλεκτρονική σας διεύθυνσης (email) ή / και του κινητού σας τηλεφώνου.

Διαβίβαση δεδομένων

ΔΕΝ θα διαβιβάσουμε, εκχωρήσουμε, πουλήσουμε ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο διαθέσουμε με ή χωρίς αντάλλαγμα τα παραπάνω δεδομένα σας, σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας.

Χρόνος επεξεργασίας

Η Ε.Ε.Β θα συλλέγει, θα αποθηκεύει και εν γένει θα επεξεργάζεται τα παραπάνω δεδομένα σας για χρονικό διάστημα 20 ετών, με τη δυνατότητα ανανέωσης.

Τα δικαιώματά σας

Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή την παρούσα συγκατάθεσή σας, στο σύνολο ή εν μέρει. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. Επιπλέον, έχετε όλα τα δικαιώματα, όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό και συγκεκριμένα:

  • Δικαιούστε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, όπως περιγράφονται παραπάνω, που τηρεί, διαθέτει και επεξεργάζεται η Ε.Ε.Β.
  • Δικαιούστε να ζητήσετε την επικαιροποίηση των προσωπικών σας δεδομένων.
  • Δικαιούστε να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία της Ε.Ε.Β, εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί.
  • Δικαιούστε να ζητήσετε τον περιορισμό της χρήσης δεδομένων σας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού.
  • Δικαιούστε να λαμβάνετε τα δεδομένα που έχετε παράσχει.

Δικαίωμα καταγγελίας

Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).* Η αποδοχή της αίτησης εγγραφής νέους μέλους συνεπάγεται την κτήση Α.Μ.Ε.Ε.Β, την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής/ εκπτωτικής κάρτας μέλους της Ε.Ε.Β και την δυνατότητα σύνδεσης στην υπηρεσία "ΕΕΒ members" (limited version).

** Η ενεργοποίηση της ιδιότητας του τακτικού μέλους προκύπτει, όπως ορίζει το καταστατικό της Ε.Ε.Β, μόνον μετά από την παρακράτηση των εισφορών στις ήδη προκαθορισμένες ημερομηνίες και συνεπάγεται την δυνατότητα σύνδεσης στην υπηρεσία "ΕΕΒ members" (full version).


✓ Επιθυμώ να γίνω μέλος της Ε.Ε.Β